UMOWA REZERWACYJNA MIESZKANIA – SZCZEGÓŁOWA ANALIZA

Umowa rezerwacyjna nieruchomości często liczy nawet po kilkanaście-kilkadziesiąt stron i zazwyczaj jest napisana skomplikowanym językiem. Przygotowywali ją prawnicy dewelopera, dzięki czemu to zwykle deweloper jest według niej bardziej chronioną stroną. Ponadto osoby niemające na co dzień styczności z tego rodzaju pismami, mogą mieć poważne trudności z ich właściwym zrozumieniem i znalezieniem ewentualnych zbędnych czy szkodliwych zapisów. Dlatego też nasza firma oferuje kompleksową, szczegółową analizę umów rezerwacyjnych od dewelopera, która wyrównuje informacyjną nierównowagę obu stron.

Dane kontaktowe

Już dzisiaj zarezerwuj termin!

Czym jest umowa rezerwacyjna?

Umowa rezerwacyjna z deweloperem jest pisemnym potwierdzeniem chęci zakupu danego lokalu. To swego rodzaju formą wstępnej gwarancji zarówno dla dewelopera, jak i klienta, zwłaszcza w przypadku bardzo atrakcyjnej nieruchomości. Można w niej określić różne istotne kwestie, takie jak np. rodzaje oraz terminy ewentualnych zobowiązań obu stron. Jest zawierane przed umową przedwstępną albo deweloperską. Często obejmuje opłatę rezerwacyjną, która przepada na korzyść dewelopera, kiedy druga strona zdecyduje się zrezygnować z zakupu. Wynosi ona zwykle od 2 do 20 tysięcy złotych.

Umowa rezerwacyjna wzór. Czy istnieje obowiązujący wzór umowy?

Zasady dotyczące zawarcia czy też zapisów znajdujących się w umowie rezerwacyjnej z deweloperem, nie są dokładnie określone. Ich główne założenia oparto na przede wszystkim na art. 3531 Kodeksu cywilnego, czyli na zasadzie swobody umów i kontraktowania. Jako że umowa rezerwacji mieszkania nie ma swej prawnej definicji, to nie ma również jednego obowiązującego wzoru umowy rezerwacyjnej. Umowa powinna jednak spełniać określone warunki, dzięki czemu obie strony mogą skutecznie zabezpieczyć swoje interesy. Zwykle zawierana jest na przynajmniej miesiąc.

Umowa rezerwacyjna mieszkania wzór i zalecane zapisy

Jak już wspomnieliśmy, nie istnieje ściśle określony umowy rezerwacyjnej mieszkania wzór. Sporządzając lub podpisując taki dokument, warto jednak zadbać, aby zawierał on jak najszerszy zakres obowiązków oraz praw dotyczących obu stron. Umowa rezerwacyjna domu albo mieszkania powinna więc zawierać przede wszystkim:

– dane osobowe stron, takie jak: imię i nazwisko, adres, telefon, numer i serię dowodu osobistego albo numer PESEL,

– datę i miejsce zawarcia umowy,

– szczegółowe zdefiniowanie pojęcia „rezerwacja” oraz określenie, co jest rozumiane w umowie po tym terminie,

– dokładne wytyczne dotyczące transakcji: rodzaj i adres nieruchomości, metraż, numer księgi wieczystej, określenie, czy jest to udział w gruncie, dom/mieszkanie, garaż itp.,

– termin zawarcia umowy deweloperskiej,

– harmonogram płatności, numer rachunku bankowego,

– łączna cena nieruchomości,

– potwierdzenie wpłaty zaliczki albo opłaty rezerwacyjnej,

– konsekwencje dla obu stron w przypadku niewywiązania się z umowy, np. konieczność wpłaty zadatku, zaliczki albo kara umowna,

– wskazanie sądu właściwego w sytuacji powstania konfliktu między sprzedającym a nabywcą,

– załączniki, np. zdjęcia lokalu, domu lub mieszkania,

– oświadczenie właściciela dotyczące m.in. informacji o braku zaległości finansowych, zaświadczenia, że nieruchomość jest wolna od praw osób trzecich, stanu prawnego lokalu lub obiektu wskazanego w księdze wieczystej,

– w przypadku nieruchomości zabezpieczonej kredytem deweloperskim, informacja o bezciężarowym wydzieleniu nieruchomości,

– pełen podpis na ostatniej stronie i parafki na każdej stronie umowy,

– ewentualny termin wydania lokalu lub obiektu.

Analiza umowy rezerwacyjnej mieszkania lub domu zostaje bardzo skrupulatnie przeprowadzona przez profesjonalistów wyspecjalizowanych w tym zakresie. Zwracamy uwagę na ważne zapisy, proponujemy ewentualne dodanie nowych, bardziej korzystnych zapisów i rozwiązań, a także wyeliminowanie tych niewskazanych. Mamy bogate doświadczenie w branży – przeanalizowaliśmy już setki umów. Możemy zagwarantować profesjonalizm usług oraz pełną zgodność z najbardziej aktualnymi normami i wymogami prawnymi. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu, nasi pracownicy postarają się rozwiać wszelkie wątpliwości.

Jesteś zainteresowany ofertą? Zadzwoń do nas:

lub skontaktuj się z naszymi specjalistami