Umowa rezerwacyjna mieszkaniaRzeszów

Umowa rezerwacji mieszkania, domu albo innej nieruchomości jest zazwyczaj przygotowywana przez prawników dewelopera, dzięki czemu to on jest bardziej chronioną stroną. Dokument ten może liczyć nawet kilkadziesiąt stron i najczęściej zostaje przygotowany trudnym, specjalistycznym językiem. Nierzadko zawiera zapisy czy fragmenty, które mogą być zbyt skomplikowane dla osób niezajmujących się na co dzień podobnymi tematami. Dlatego też wychodząc naprzeciw osobom poszukującym profesjonalnej pomocy w zakresie dokładnej analizy umów rezerwacyjnych z deweloperem w Rzeszowie, spółka Sprawdzone Lokum proponuje swoje usługi.

Umowa rezerwacyjna – profesjonalna analiza

Świadczymy kompleksowe usługi dotyczące skrupulatnego sprawdzania każdej umowy rezerwacji mieszkania lub innego lokalu w Rzeszowie oraz okolicznych miejscowościach. Posiadamy dużą wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem we wspomnianym zakresie. Dotychczas starannie przeanalizowaliśmy i poprawiliśmy setki umów, dzięki czemu wielu naszych Klientów mogło podpisać bardziej korzystne oraz bezpieczne dla nich wersje dokumentów. Każda umowa rezerwacyjna z deweloperem z Rzeszowa jest dokładnie, wielokrotnie czytana oraz sprawdzana przez wyspecjalizowanych w tym zakresie ekspertów. Zwracamy uwagę na istotne zapisy, zalecamy dodanie nowych albo też usunięcie wybranych, niekorzystnych fragmentów. Gwarantujemy, że wszystkie wprowadzane przez nas paragrafy są w pełni zgodne z aktualnymi przepisami prawa.

Dane kontaktowe

Już dzisiaj zarezerwuj termin!

Czym jest umowa rezerwacyjna lokalu?

Czym konkretnie jest umowa rezerwacji mieszkania? Dokument ten jest rodzajem porozumienia zawieranego jeszcze przed podpisaniem umowy deweloperskiej, a nierzadko również przedwstępnej. Wyróżnia się dwa rodzaje umów rezerwacyjnych: z elementami oraz bez elementów umowy przedwstępnej. Drugi rodzaj dokumentu jest niezobowiązującą deklaracją dotyczącą chęci nabycia lokalu, z której w każdej chwili można się wycofać, tracąc jednak zazwyczaj w takim przypadku opłatę rezerwacyjną albo zaliczkę. Z kolei umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej wiąże się z obowiązkiem podpisania kolejnej, właściwej już umowy zakupu nieruchomości. Ten typ dokumentu skuteczniej zabezpiecza obie strony w przypadku ewentualnego uchylania się jednej z nich od wykonania danego zobowiązania. Rezerwacja mieszkania w Rzeszowie w tej formie zawiera wiele szczegółowych zapisów określających m.in. kwestię naprawienia szkody poniesionej przez jedną stronę w wyniku niewywiązania się z umowy przez drugą.

Umowa rezerwacyjna mieszkania – wzór

Nie istnieje jeden, określony wzór umowy rezerwacyjnej, podobnie jak nie ma ściśle określonych elementów, które powinny się w owym dokumencie znaleźć. Nie znaczy to jednak, że do umowy tej można wpisać dowolne treści. Jej główne założenia opierają się przede wszystkim na przepisach określonych w Art. 3531 Kodeksu cywilnego, dotyczących swobody kontraktowania.

Aby skutecznie zabezpieczyć swoje prawa, warto umieścić w umowie jak najbardziej szczegółowe zapisy dotyczące obowiązków oraz kompetencji obu stron. W dokumencie powinny się znaleźć przede wszystkim:

  • dane osobowe i kontaktowe obu stron, tzn. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, PESEL albo seria i numer dowodu osobistego;
  • miejsce, data zawarcia umowy rezerwacyjnej, a także – w przypadku dokumentu z elementami umowy przedwstępnej – termin zawarcia umowy deweloperskiej;
  • maksymalna wysokość zadatku lub opłaty rezerwacyjnej, harmonogram płatności, numer rachunku, na który należy wykonać przelew, a także ewentualne potwierdzenie dokonania owych płatności (jeśli pieniądze zostały np. przekazane w formie gotówkowej);
  • cena całkowita lokalu;
  • szczegółowe dane dotyczące mieszkania lub innego lokum, takie jak m.in. metraż, adres lokalu, numer księgi wieczystej itp.;
  • oświadczenie właściciela nieruchomości o tym, że lokal jest wolny od praw osób trzecich i nie ciążą na nim żadne zaległości finansowe. W przypadku mieszkania albo domu obciążonego tzw. kredytem deweloperskim warto w umowie zawrzeć informację o bezciężarowym wydzieleniu nieruchomości.

Wskazane jest ponadto szczegółowe zdefiniowanie, jak należy rozumieć używane w dokumencie pojęcie „rezerwacja”. Warto również dodać załączniki, w tym szczegółowe, aktualne zdjęcia nieruchomości. Bardzo istotne jest też dokładne określenie konsekwencji, które czekają na strony niewywiązujące się z umowy, np. konieczność zapłaty kary umownej czy utrata zaliczki. Ponadto można również wskazać sąd właściwy w przypadku wystąpienia ewentualnych niezgodności pomiędzy kupującym a sprzedawcą, a także określić termin wydania nieruchomości nabywcy. Należy pamiętać o własnoręcznym, pełnym podpisie umowy na ostatniej stronie, a także zaparafowaniu każdej poprzedniej.

Jesteś zainteresowany ofertą? Zadzwoń do nas:

lub skontaktuj się z naszymi specjalistami