Planując zakup lokum na rynku pierwotnym, trzeba liczyć się z wieloma formalnościami. Jedną z nich jest często konieczność podpisania wstępnego porozumienia z deweloperem, które dla klienta stanowi gwarancję, że wybrane mieszkanie nie zostanie sprzedane komuś innemu. Umowa rezerwacyjna mieszkania w Krakowie oraz w innych miastach stosowana jest przede wszystkim wtedy, gdy inwestycja znajduje się na początkowym etapie realizacji, gdy nie ma jeszcze możliwości zawarcia umowy deweloperskiej, a duży popyt na atrakcyjne lokale sprawia, że kupujący chcą zapewnić sobie pierwszeństwo w ich zakupie.

Kraków: umowa rezerwacyjna z deweloperem – nie podpisuj w ciemno

Trzeba jednak pamiętać, że podobnie jak w przypadku innych dokumentów, również umowa rezerwacyjna z deweloperem z Krakowa powinna zostać przed podpisaniem rzetelnie przeanalizowana. Dzieje się tak m.in. dlatego, że nie ma dokładnych zasad dotyczących spisywania tego typu umów. Pisma najczęściej liczą wiele stron i są sporządzane przez prawników zatrudnianych przez dewelopera – dla osób nieobeznanych z oficjalną nomenklaturą analiza zapisów zawartych w umowie rezerwacyjnej może więc stanowić duże wyzwanie i ostatecznie skutkować tym, że podpiszą niekorzystne dla siebie porozumienie.

Dane kontaktowe

Już dzisiaj zarezerwuj swój termin!

Rezerwacja mieszkania w Krakowie – profesjonalna analiza umowy

Zanim umowa rezerwacyjna zostanie podpisana, warto przedstawić ją niezależnym specjalistom, którzy dokładnie przeanalizują jej zapisy, wytłumaczą ich znaczenie oraz wyjaśnią związane z nimi konsekwencje. W Sprawdzonym Lokum jesteśmy w stanie określić, jak umowa rezerwacji mieszkania w Krakowie reguluje prawa i obowiązki kupującego oraz sprzedającego – często okazuje się, że zawiera postanowienia korzystne dla dewelopera, a tym samym chroni przede wszystkim jego interesy.

Co bardzo ważne, należy mieć świadomość, że podobny dokument może też przyjmować różne formy. Czym innym jest zwykła umowa rezerwacji, a czym innym umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej w mieście Kraków. Pierwszy dokument umożliwia nabywcy wycofanie się z transakcji w każdej chwili, natomiast drugi jest wiążący i zobowiązuje klienta do podpisania właściwej umowy. Istotne kwestie dotyczą również nomenklatury związanej z opłatami rezerwacyjnymi – może to być zadatek lub zaliczka, mające różne skutki w przypadku niedotrzymania umowy przez jedną ze stron. Nie bez znaczenia pozostaje również maksymalna wysokość zadatku, jeśli to właśnie on ma być wpłacony.

To tylko wybrane kwestie, które mogą budzić wątpliwości i które warto wyjaśnić przed pisemnym zarezerwowaniem mieszkania u dewelopera. Postanowienia w dokumencie można negocjować ze sprzedawcą tak, by doprowadzić do wykreślenia tych niekorzystnych i dopisania innych, w większym stopniu chroniących nabywcę. W Sprawdzonym Lokum chętnie doradzimy w tej kwestii.

Umowa rezerwacyjna mieszkania wzór – co powinien zawierać dokument

Umowa rezerwacyjna nie ma definicji prawnej, a to oznacza, że nie istnieje też jeden uniwersalny schemat, według którego należy ją spisywać. Jeśli jednak chodzi o Kraków i o dokument taki jak umowa rezerwacyjna mieszkania wzór powinien dawać możliwość dokładnego określenia wszelkich istotnych dla nabywcy i sprzedającego kwestii, co pozwoli zabezpieczyć interesy każdej ze stron.

Poza podstawowymi informacjami, takimi jak dane osobowe stron umowy oraz data i miejsce jej zawarcia, nie może zabraknąć także definicji umowy rezerwacji mieszkania ani dokładnych danych dotyczących samej nieruchomości. Niezbędne jest również określenie czasu obowiązywania umowy, a także rodzaju oraz wysokości opłaty rezerwacyjnej wraz z terminem jej uiszczenia. Wśród zapisów powinny znaleźć się również te wskazujące konsekwencje niewywiązania się z umowy przez jedną ze stron, a także oświadczenie dewelopera o braku zaległości finansowych i stanie prawnym rezerwowanej nieruchomości. Pisemna rezerwacja mieszkania w Krakowie może zawierać też termin zawarcia umowy deweloperskiej oraz załączniki, a także musi zostać parafowana na każdej stronie, a na końcu opatrzona pełnym podpisem.

Podpisanie umowy rezerwacyjnej z deweloperem to prosty sposób na zabezpieczenie swoich interesów, zyskanie czasu na dokonanie ostatecznego wyboru o zakupie nieruchomości i na wstępne uzyskanie decyzji banku, jeśli źródłem finansowania ma być kredyt. Pośpiech jest tu jednak złym doradcą, dlatego zanim dojdzie to rezerwacji mieszkania na piśmie, warto zadbać o to, by w umowie znalazły się zapisy chroniące obie strony. W Sprawdzony Lokum mogą Państwo liczyć na profesjonalną pomoc w tym zakresie. Zapraszamy!

Jesteś zainteresowany ofertą? Zadzwoń do nas:

lub skontaktuj się z naszymi specjalistami