Umowa rezerwacyjna nieruchomości Bielsko-Biała

Umowa rezerwacyjna mieszkania, domu, lokalu usługowego lub dowolnej nieruchomości jest dokumentem podpisywanym przed nabyciem lokalu. Jak sama nazwa wskazuje, jej zadanie polega na zarezerwowaniu danego lokum. Może być sporządzona przy chęci zakupu nieruchomości z rynku wtórnego (szczególnie w sytuacji, kiedy właściciel chce sprzedać lokal w wyjątkowo korzystnej cenie) lub też pierwotnego (zazwyczaj w przypadku nieruchomości będącej dopiero w początkowej fazie budowy albo lokalu niewykończonego).

Najczęściej umowa rezerwacji mieszkania w Bielsku-Białej jest podpisywana z deweloperem rozpoczynającym budowę inwestycji. Zazwyczaj w największych miastach nowe lokale zlokalizowane w atrakcyjnych osiedlach rozchodzą się błyskawicznie. Umowa rezerwacyjna z deweloperem staje się w tym przypadku swego rodzaju gwarancją dla przyszłego nabywcy, który ma pewność, że lokum nie zostanie przez jakiś czas sprzedane innej osobie. Dokument ten stanowi również formę zabezpieczenia dla sprzedającego.

Aby jednak umowa rezerwacyjna skutecznie chroniła interesy obu stron, musi zostać starannie opracowana. Powinna zawierać zapisy określające obowiązki, ale i prawa zarówno nabywcy, jak też sprzedawcy. Zazwyczaj jest jednak tak, że dokument ten sporządzają prawnicy danego dewelopera, w związku z czym zawiera elementy chroniące przede wszystkim firmę deweloperską. Nierzadko w umowie takiej znajdują się zapisy bardzo niekorzystne dla potencjalnego kupca. Dlatego też jeszcze przed podpisaniem umowy, dobrze zlecić szczegółowe sprawdzenie dokumentu profesjonalistom.

Dane kontaktowe

Już dzisiaj zarezerwuj termin!

Umowa rezerwacyjna mieszkania – szczegółowa analiza dokumentu

Spółka Sprawdzone Lokum od lat zajmuje się kompleksowymi usługami z zakresu analizy umów rezerwacyjnych nieruchomości w Bielsku-Białej oraz okolicach. Posiadamy bogate doświadczenie oraz dużą wiedzę, dzięki czemu możemy zagwarantować profesjonalne, dokładne i skuteczne przeanalizowanie każdego dokumentu. Zwracamy baczną uwagę na fragmenty, które mogą być niewskazane, a nawet szkodliwe dla klienta. Doradzamy zapisy, które powinny się znaleźć w umowie, a także wskazujemy te, które najlepiej usunąć. Na bieżąco śledzimy rynek oraz zmiany przepisów, dzięki czemu możemy zagwarantować, że wszystkie przedstawiane przez nas informacje są zgodne z bieżącym stanem prawnym. Zajmujemy się sprawdzeniem umów rezerwacyjnych z elementami umowy przedwstępnej oraz bez takowych zapisów.

Umowa rezerwacyjna mieszkania – wzór

Zarówno umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej, jak i zwykła umowa rezerwacji lokalu nie mają swej prawnej definicji, a co się z tym wiąże – również ustalonego prawnie wzoru formularza. Istnieją jednak określone elementy, które zaleca się zawrzeć w dokumencie. Istotne jest, aby znalazło się w nim jak najwięcej uszczegółowionych kwestii dotyczących samej nieruchomości. To daje pewność skutecznego zabezpieczenia interesów sprzedawcy i nabywcy w przypadku ewentualnych niezgodności czy konfliktów w przyszłości.

Rezerwacja mieszkania – co warto zamieścić w umowie?

Umowa rezerwacji mieszkania jest najczęściej zawierana na przynajmniej jeden miesiąc. Ze względu na brak regulacji prawnych dokument ten może zawierać różnego rodzaju kwestie. Najlepiej, aby jak najszerzej i równocześnie jak najdokładniej określał zakres obowiązków oraz praw obu stron.

W sporządzanej umowie powinny się znaleźć takie elementy jak m.in.:

  • imię, nazwisko, adres, telefon, numer dowodu osobistego/PESEL oraz inne dane kontaktowe obu stron;
  • dane adresowe nieruchomości, a także szczegóły i składowe transakcji, w tym m.in. określenie rodzaju, metrażu lokalu, udziału w gruncie, dodatkowych powierzchni (np. komórki lokatorskiej, garażu, miejsca postojowego), wskazanie numeru księgi wieczystej;
  • miejsce, data zawarcia umowy rezerwacyjnej, przyszłej umowy deweloperskiej oraz (ewentualnie) wydania lokalu.

Dokument powinien zawierać również szczegółowe informacje dotyczące kwestii finansowych. Istotna jest całkowita cena nieruchomości, a także określenie kwot zaliczek. W umowie powinna się znaleźć więc maksymalna wysokość zadatku do zapłacenia, harmonogram płatności oraz numer konta bankowego do ich uiszczenia. Dobrze dołączyć do pisma aktualne zdjęcia nieruchomości, a także wskazać sąd właściwy w sytuacji potencjalnych konfliktów pomiędzy stronami. Ponadto właściciel powinien napisać oświadczenie, w którym informuje o braku zaległości finansowych ciążących na lokalu, stanie prawnym nieruchomości, bezciężarowym wydzieleniu mieszkania (w przypadku zabezpieczenia budynku kredytem deweloperskim). Każda strona powinna być parafowana, a ostatnia poświadczona pełnym podpisem nabywcy oraz sprzedawcy.

Jesteś zainteresowany ofertą? Zadzwoń do nas:

lub skontaktuj się z naszymi specjalistami